Nỗi Đau Trẻ Thơ

Xót thương bao trẻ mồ côi
Mất cha mất mẹ, tương lai thế nào?
Chỉ vì đại dịch cúm Tàu
Gia đình tan nát, đau sầu tuổi thơ

Cuộc đời bỗng chốc bơ vơ
Tìm đâu có được mái nhà yêu thương?
Trẻ thơ chẳng có bất lương
Mà sao phải chịu tai ương hãi hùng?

Chúa Trời vô thủy vô chung
Xin xót thương cùng những trẻ mồ côi
Trung Thu này mất niềm vui
Chẳng có tiếng cười, chỉ biết khóc than

Khóc hoài mà chẳng hết oan
Lạy Thiên Chúa, cúi xin ban ơn lành

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.