Cái Giá

Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con đường ấy không thể không đi qua
Thầy Giêsu đã lên tới Can-vê
Chắc chắn rằng con cũng phải lên đó

Đỉnh đồi sầu chiều nắng gắt, lộng gió
Bỗng u ám, sấm chớp, đất chuyển rung
Kẻ ác nhất cũng run sợ hãi hùng
Phải chân nhận Giêsu là Thiên Chúa

Cây Thánh Giá nhìn vô cùng giản dị
Một thanh dọc ghép với một thanh ngang
Là cái giá cho những kẻ ngang tàng
Là cái giá cho những người công chính

Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con phải trả đến đồng xu cuối cùng
Đồng xu nhỏ nhưng vô giá yêu thương
Nỗi thất bại bỗng trở thành chiến thắng

Đồi Can-vê, nơi hẹn hò lãng mạn
Tình lớn nhất là chết cho người yêu
Tình Giêsu đẹp hơn khúc ca dao
Hạnh phúc thay, được yêu và yêu Chúa!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.