Biển Khổ

Biển lúc nào cũng động
Chẳng yên lặng bao giờ
Biển đêm ngày vỗ sóng
Tình sâu thẳm, bao la

Biển muôn đời vẫn mặn
Tình Mẹ mãi thiết tha
Biển chẳng bao giờ cạn
Dạt dào Ma-ri-a [*]

Chúa quan phòng, tiền định
Mãi từ trước muôn đời
Con Chúa là Đấng Thánh
Phải có Mẹ tuyệt vời

Cây to vẫn đứng lặng
Dẫu bão táp, phong ba
Lòng Mẹ luôn trĩu nặng
Những nỗi khổ cay chua

Nếu không có đau khổ
Hạnh phúc chẳng ngọt ngào
Đau khổ là mầu nhiệm
Đường dẫn tới trời cao

Biển đời nổi sóng dịch
Thuyền nhân loại ngả nghiêng
Xin Mẹ thương trợ giúp
Ban xuống nhiều ơn thiêng

Xin Mẹ thương nâng đỡ
Khi lướt sóng biển đời
Dẫn đưa về bên Chúa
Bình an cặp Bến Trời.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Chữ MARIA theo tiếng Do Thái là MIRYAM – gồm chữ MAR (cay đắng, đau khổ) và YAM (biển). Ý nghĩa này liên quan sự đau khổ của Đức Mẹ khi đứng dưới chân Thánh Giá với suối lệ sầu.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.