Cầu Mẹ Thời Dịch

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xin cầu cho chúng con
Khốn đốn vì đại dịch
Chồng chất bao khó khăn

Đã nửa năm lận đận
Thế giới lặng lẽ buồn
Ngậm ngùi đời cay đắng
Vì ác quỷ, ác nhân

Dấu chỉ của Thiên Chúa
Không muốn ai nói nhiều
Biết quan tâm, chia sẻ
Sống thể hiện thương yêu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xin che chở chúng nhân
Phức tạp cơn đại dịch
Xin Mẹ ban bình an.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.