Khúc Quân Ca

Mừng Đạo Binh Đức Mẹ tròn trăm tuổi
Chiều hôm ấy một chiều rất khiêm cung
Quỳ gối xuống lặng nghe tiếng Thánh Thần
Chuổi Mân côi kính mừng Mẹ Vô Nhiễm
Một nhóm người tha thiết xin tòng quân

Không phương châm, kế hoạch để dự phần
Chỉ vỏn vẹn chút tâm tình phó thác
Nhóm người xin tự nguyện chẳng phân vân
Trong khiêm hạ dâng mình Mẹ định đoạt

Dòng đời trôi dẫu có đen rồi bạc
Một trăm năm bền vững bước hành trình
Từ khai sinh nhỏ bé ở Dublin
Bước thiện nguyện loang dần vào thế giới

Nhỏ bé thôi! Âm thầm nhưng sôi nổi
Bàn chân trước dẫn bước bàn chân sau
Nối tiếp nhau bao thế hệ anh hào
Dưới áo Mẹ, kiên trinh chân không mỏi

Giá của linh hồn bằng máu hồng đỏ ối
Chiều thương kinh, chiều cứu rỗi nhân gian
Đi theo Mẹ bằng hy hiến vẹn toàn
Tìm kiếm Chúa trong anh em đau khổ

Mời gọi nhau về họp thành sắc tố
Uốn cho cây nghiêng ngã đúng thiên duyên
Cắm lá xanh cho hoa tỏa nguyên tuyền
Dâng về Chúa, cùng Mẹ, thành lễ phẩm

Một trăm năm, Chúa ban hồng ân thắm
Khúc quân ca là Đạo Binh Đức Bà
Kinh Mân côi, kinh nguyện Tesera
Đã nối tiếp thành trường ca vĩnh cửu

Kính dâng Chúa ! Đấng thiện toàn hằng hữu
Cùng Ngôi Hai Đấng Cứu chuộc chúng sinh
Nhờ Ngôi Ba là Thiên Chúa Thánh Linh
Cho chúng con được trăm năm phụng sự.

Kìa Bà nào! Oai hùng xây lịch sử
Cho đoàn con trung tín nghĩa tòng quân.

Lê Tín Hữu

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.