Hãy Tạ Ơn Chúa

Tâm trạng vui, thành công, ta dễ nói lời cám ơn đời và dâng lời tạ ơn Chúa hơn. Người ta tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho, ít, rất ít thấy ai, lại xin lễ tạ ơn Chúa vì những đau khổ hay thất bại, gian nan thử thách trong cuộc sống.

Thế nhưng, bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dưới cái nhìn đức tin, “Tất cả là một hồng ân Chúa ban”, tất cả đều sinh ơn ích cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ tạ ơn Chúa Cha khi thành công, nhưng ngay cả khi gặp thất bại, chống đối, hiểu lầm, khước từ lời giảng dạy, Ngài vẫn dâng lời tạ ơn “Lạy Cha, con chúc tụng Cha…”.

Thánh Gióp trong lúc đau khổ tột cùng, vì mất hết tài sản, bạn bè bỏ rơi, con cái chết hết, bị vợ nguyền rủa, thân thể ghẻ lở cùi hủi, vậy mà ông vẫn thân thưa với Chúa “Mọi sự Chúa ban, Chúa lại lấy đi, con xin chúc tụng Chúa”.

Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta, dù thành công hay gặp gian nan thử thách, vẫn một lòng tin tưởng phó thác, dâng lời chúc tụng và tri ân Chúa. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.