SUỐI VÀNG

Có thể là hình ảnh về đường, cây và văn bản cho biết 'TSE km666 SUỐIVÀNG 10km'(Thơ lục bát cổ vũ phòng chống cô vi)

Mấy hôm du lịch triền miên .
Trở về công việc đầu tiên chấp hành.
Khẩn trương khai báo ngọn ngành.
Phương tiện đưa đón, du hành nơi nao.

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎Nếu anh chị thấy trong hình là hai người thì anh chị đã bắt đầu già rồi םR‎'‎‎

Khẩu trang y tế đeo vào
Các khoản đeo khác ào ào cho qua
Hè về phải mát làn da.
Chứ bưng kín mít có ma nó nhìn.

Miệng ăn, mũi thở giữ gìn
Khẩu trang bịt chặt, vít nhìn ko vô
Mong rằng các chị, các cô
Các em muốn tránh ra gò nhớ cho.

Ở nhà chồng rất là lo
Suối tiên rồi suối mộng mơ ngỡ ngàng
Quên quang hay quá vội vàng
Ko mang lại để khối chàng ngẩn ngơ.

Đồi ngang ,suối dọc bỏ lơ
Riêng mồm và mũi từng giờ phải mang
Còn ko sớm đến thiên đàng
Biển đường ghi rõ SUỐI VÀNG gần thôi

Có thể là hình ảnh về đường, cây và văn bản cho biết 'TSE km666 SUỐIVÀNG 10km'

Dịch về cả nước lại ồn
Đi đâu cũng phải xoa cồn vào tay
Cọ niêu vét cối cầm chày
Làm xong đều phải xoa tay vào cồn

Bà con đều sợ hết hồn
Ở nhà cũng phải xoa cồn vào tay
Có người nằm ngủ cả ngày
Thế mà vẫn phải thò tay xoa cồn

Vẳng nghe sao lắm vần … Ồn …
Hoá ra là phải xoa cồn vào tay …

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.