Mỗi khi khốn khó gian nan

Thông thường khi gặp khốn khó, khổ đau, ta dễ buồn phiền, than trách, bi quan. Nhưng đừng nhé, Chúa luôn có đường lối đẹp nhất cho chúng ta, mà với trí hiểu biết giới hạn, ta chưa hiểu hết thánh ý Ngài. Hãy tín thác cho Chúa.

Mỗi khi khốn khó gian nan
Ta đừng trách móc phàn nàn kêu ca
Vững tin vào Chúa là Cha
Quan phòng định liệu đời ta lữ hành
Những gì tốt nhất Ngài dành
Giúp ta khôn lớn trưởng thành nhân gian

Mỗi khi khốn khó gian nan
Hãy luôn tín thác tâm can vững lòng
Cuộc đời lắm những long đong
Bình an hạnh phúc ước mong gian trần
Nhưng sao toàn thấy gian truân
Chiến tranh bệnh tật oán ân gian tà

Nhưng ta đừng có kêu ca
Vì tin rằng Chúa là Cha muôn loài
Chắc rằng Ngài sẽ an bài
Giúp ta vượt khó bi ai khốn cùng
Dẫu trăm đêm tối mịt mùng
Người ơi nhớ nhé tín trung tin thờ

Xót thương Chúa chẳng làm ngơ
Chẳng bao giờ bỏ bơ vơ khổ sầu
Ngài chẳng thể bỏ ta đâu
Bởi vì là Chúa nhiệm mầu yêu thương
Ngài sẽ có lối có đường
Phận người chưa hiểu tỏ tường cao siêu.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.