Mực Lạ

Bực mình là tức giận
Đánh mất lẽ khôn ngoan
Người hiểu thì ước muốn
Kẻ sa đọa không thèm [*]

Chỉ cần một Bình Mực
Có thể trị Bực Mình
Quả thật là mực lạ
Chữa cả bệnh tâm linh

Cần lấy ngay Bình Mực
Rồi viết chữ Bực Mình
Kiên trì viết hết mực
Bực Mình cũng tan nhanh

Viết cho hết Bình Mực
Học thêm đức hy sinh
Im lặng để nhẫn nhục
Thiên Chúa ban ơn lành

Xin cho con Mực Lạ
Để chữa chứng Bực Mình
Lạy Giê-su Thánh Tử
Ban sức mạnh tâm linh.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Hc 21:15 – “Nghe một lời lẽ khôn ngoan, người am hiểu tán thưởng và góp thêm ý kiến, còn kẻ sa đọa thì bực mình và bỏ lại sau lưng.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.