Chiếc Kiềng Mầu Nhiệm

Cùng nhau thắp sáng cuộc đời
Bằng niềm tin mến, bằng lời Thánh Kinh
Bằng niềm hy vọng lung linh
Bằng lòng nhân ái trong Tình Giê-su

Khắp nơi dịch bệnh lan ra
Cùng nhau hoán cải, thiết tha nguyện cầu
Xin lòng thương xót dạt dào
Tuôn dòng Bửu Huyết nhiệm mầu Thánh Tâm

Rửa đời sạch mọi tội khiên
Không còn nhiễm uế, thế gian an bình
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành
Ban cho thế giới Nguồn Tình Thánh Tâm

Xin ban Thánh Thể Lương Thần
Dưỡng nuôi tất cả tín nhân mọi miền
Thánh Kinh, Thánh Thể, Thánh Tâm
Chiếc kiềng mầu nhiệm làm cân bằng đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.