Tin Buồn

Hằng ngày tin tức dõi theo
Đọc thấy rất nhiều tin tức chẳng vui
Nào là tai nạn, thiên tai
Cướp của, giết người, ôn dịch lây lan

Khắp nơi chẳng có bình an
Sóng ngầm lùa mạnh, sóng cồn dâng cao
Con người đuối giữa khổ đau
Tử vong chẳng ít, thêm nhiều thương vong

Kéo theo hệ lụy khác thường
Khổ chồng lên khổ, đau chồng lên đau
Chúa không bỏ mặc ai đâu
Chỉ vì nhân loại cứ kiêu ngạo hoài

Ác nhân muốn loại bỏ Ngài
Thế nên Ngài chẳng ra tay cứu liền
Thật lòng nhân loại ăn năn
Thì Ngài sẽ cứu và ban an bình

Lạy Thầy chí thánh, chí tình
Xin thương cứu thoát yêu tinh, ác thù [*]
Sóng đau khổ vỗ sớm khuya
Chúng con sám hối, xin tha tội đời!

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Mt 8:25; Mc 4:38; Lc 8:24.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.