Kính Mừng Mẹ Ngàn Hoa

Tháng Năm hoa nở đẹp tươi
Cho người nhìn ngắm mà vui, quên buồn
Kính mừng Đức Mẹ từ nhân
Xin mưa những đóa hồng ân nhiệm mầu

Cho gian trần bớt khổ đau
Bởi vì đại dịch còn nhiều, Mẹ ơi!
Cúm Tàu xuất hiện khắp nơi
Bao người khốn khổ, chơi vơi đau buồn

Lại còn nhiều dịch tràn lan
Tham lam, áp bức, vô thần, bất công,…
Cầu xin Đức Mẹ xót thương
Làm cho thế giới thật lòng với nhau

Như ngàn hoa rực rỡ màu
Hoa Mân Côi nở sớm chiều Tháng Năm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.