Nắng Xoay

Nắng xoay quay quắt Tháng Tư
Bồi hồi ký ức ước mơ ngày nào
Mượt mà như khúc ca dao
Đẹp như ánh sáng muôn màu sắc hoa

Nắng xoay ray rứt Tháng Tư
Lệ khô mà ngỡ nước mưa ướt mèm
Gió lay hoa rụng cành mềm
Tháng ngày xen lẫn nhớ – quên giữa hè

Nắng xoay thao thức Tháng Tư
Xoay ngang, xoay dọc, xoay xa, xoay gần
Nắng xoay quay tít nỗi buồn
Cầu xin Thiên Chúa ủi an tháng ngày

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.