Sống Lại Với Chúa

Ðức Giê-su đã vượt qua cõi chết
Để bước vào cõi hằng sống vinh quang
Như thất bại trong tình trạng cùng đường
Ðức Giê-su đã vẻ vang chiến thắng

Cùng với Ngài, các tín nhân vui sống
Làm chứng nhân về Con Chúa Phục Sinh
Dẫu gian nguy nhưng luôn thấy an bình
Bởi vì Chúa sẽ ban nguồn vĩnh phúc

Nảy mầm sống từ hạt lúa chịu chết
Chúa phục sinh cũng sẽ cho phục sinh
Ai chết đi con người cũ của mình
Là ích kỷ, gian tham, và tội lỗi

Con người cũ phải thành con người mới
Là tha thứ, chia sẻ, và yêu thương
Chính “cái tôi” phải “chết” thật trong lòng
Con người mới được phục sinh với Chúa

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.