Chia Sẻ Ánh Sáng

Kính mừng Con Chúa phục sinh
Alleluia – an bình mọi nơi
Tín nhân khấp khởi mừng vui
Ánh sáng rạng ngời chia sẻ cho nhau

Nhớ khi dòng nước dội đầu
Tội Nguyên tẩy sạch, áo màu trắng tinh
Hân hoan mừng Chúa phục sinh
Linh hồn sống lại hưởng bình an luôn

Cuộc đời mới đẹp vô ngần
Lung linh sắc thắm hồng ân tuyệt vời
Con người cũ đã chết rồi
Giờ con người mới vui đời chứng nhân.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.