Mừng Chúa Phục Sinh

Chúa nay chiến thắng khải hoàn
Phục sinh vinh hiển, Thiên đàng hoan ca
Niềm vui, hạnh phúc vỡ òa
Hào quang chói lọi, chan hòa ánh Dương

Vinh quang tỏa khắp Thiên Đường
Sốt mến tình Chúa yêu thương muôn lời
Ngài vui mở cửa nước trời
Thiên đàng vĩnh phúc, muôn đời tạ ơn

Tin vui bay khắp thế trần
Tình Yêu chiến thắng Tử Thần từ đây
Đàn lên một khúc nhạc hay
Mừng Vua chiến thắng, vui thay hỡi người.

Paulus Trần

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.