Chúa Sống Lại Hiển Vinh

Bầu trời u ám nhường bước chân
Ngày ấy tới rồi trong quang vinh
Chúa đã khải hoàn phục sinh
Đập tan xiềng xích, bình minh ngập tràn.

Đêm tăm tối lụi tàn khuất bóng
Chờ ngày dài trông ngóng cậy tin
Con Thiên Chúa chịu hy sinh
Đòn roi thân xác, cực hình đớn đau.

Bao nỗi lo âu sầu tan biến
Nhờ ánh dương tận hiến sáng soi
Rực rỡ chiếu khắp nơi nơi
Phục vinh chiến thắng muôn đời hoan ca.

Ngài mang lại bao la trìu mến
Nay con nguyện xin đến thực thi
Sống chứng tá hằng hoan hỉ
Chúa mãi đồng hành, ngại gì nhân gian.

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.