Lý Xót Thương

Vòng gai – vòng xoáy cuộc đời
Tham, sân, si khiến tơi bời nhân gian
Mưu thâm kế độc ác nhân
Khiến hiền nhân phải hàm oan cho đành

Vòng gai – vòng xoáy yêu tinh
Hãm hại người lành, bất kể là ai
Khiến cho Con Đức Chúa Trời
Tang thương xác thể trên đồi Can-vê

Nhưng lòng thương xót bao la
Vẫn xin Cha thứ tha cho loài người [1]
Như lời xưa đã hứa rồi
Thương xót cứu đời, tha mọi tội khiên [2]

Tình yêu Thiên Chúa vô biên
Muôn đời vẫn giữ trọn niềm xót thương
Dù cho vũ trụ tan hoang
Tình Trời thương đất chẳng ngưng bao giờ

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Lc 23:34 – “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
[2] Lc 1:77 – “Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.