Người Nổi Tiếng

Hằng năm, khi bắt đầu Tuần Thánh, người ta thường nhắc tới một người rất “nổi tiếng” là Giuđa Ítcariốt. Ông không “nổi tiếng” về điều tốt lành, mà ông “khét tiếng” về điều xấu xa – tham lam và phản bội.

Ông là một trong 12 môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng ngay sau khi được thụ phong linh mục và giám mục, chính ông đã phản bội Thầy Giêsu chỉ vì 30 đồng bạc – có lẽ chưa chắc bằng bình dầu thơm cam tùng mà cô Maria xức chân Chúa tại Bêtania. (Ga 12:1-8; Mt 26:6-13; Mc 14:3-9) Hành động của Giuđa đã dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Ngày nay, người ta thường dùng tên “Giuđa” với nghĩa là “kẻ phản bội.”

Trong số các môn đệ, Giuđa là thủ quỹ và ông thường mờ ám trong chuyện tiền bạc. Ông còn là người khá mâu thuẫn: Ông biết mình đã lầm nên ném trả lại 30 đồng bạc vì biết Thầy Giêsu bị bắt và bị hành hạ dã man, nhưng có lẽ vì sĩ diện, tự ái, quá xấu hổ, ông tuyệt vọng nên đã đi treo cổ tự tử mà không ăn năn sám hối.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.