Chiếc Kiềng Mùa Chay

Ăn chay, cầu nguyện, bố thí
Là chiếc kiềng của Mùa Chay
Cầu xin Thiên Chúa tha thứ
Con đã hoang đàng lâu nay

Ăn chay – tự nguyện kiêng cữ
Thực phẩm, ý muốn, thói quen
Có thứ kiêng, có thứ bỏ
Ăn chay – tịnh khẩu, tịnh tâm

Băn khoăn giữa cơn đại dịch
Lặng lẽ bước vào Mùa Chay
Xin giữ vững Tin-Cậy-Mến
Trọn hành trình bốn mươi ngày

Ăn chay, cầu nguyện, bố thí
Ăn năn sám hối chân thành
Cầu xin Thiên Chúa tha thứ
Xót thương, ban những ơn lành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.