Tro Bụi

Cúi đầu nhận dấu thánh
Chỉ một chút tàn tro
Nhớ mình là bụi tro
Sẽ trở về bụi đất

Ngày ăn chay, kiêng thịt
Sám hối và nguyện cầu
Rộng bàn tay bác ái
Sẻ chia với tha nhân

Mùa Chay Thánh lại về
Bốn mươi ngày ăn năn
Khiêm cung cùng hoán cải
Đường Thập giá lần theo

Hãy thay đổi đời sống
Và đón nhận Tin Mừng
Nhớ mình là bụi đất
Sẽ trở về bụi tro.

Jos. Hoàng Mạnh Hùng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.