Tết Thương

Tết này Xuân chẳng đi đâu
Không than thở, cũng không kèo nèo chi
Mặc dù như bị cách ly
Nhưng Xuân vẫn Tết, suy tư sự đời

Một năm lặng lẽ qua rồi
Đại dịch kéo dài, vẫn chẳng cũ đâu!
Cuộc đời nhiều thứ khổ đau
Thế nên cần biết thương nhau chân thành

Xuân về thấy Tết một mình
Nhưng vẫn thân tình chia sẻ niềm riêng
Xuân đem Tết đến đời thường
Giúp người đủ sức vượt đường trần gian

Thế gian thì phải gian nan
Để mà biết xót tha nhân khổ sầu
Biết bao người chịu khổ đau
Cả đời chẳng biết chút nào mừng vui

Mà không trách phận mình xui
Vẫn tin yêu Chúa, chẳng đòi hỏi chi
Nhìn lên, mình chẳng là gì
Cần nhìn xuống kẻo kiêu kỳ hư thân

Cách ly thì Tết vẫn Xuân
Tạ ơn Thiên Chúa còn nhìn thấy nhau.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.