Thanh Tẩy Cõi Lòng

Chúa Giêsu nhắc nhở năm xưa “cái từ trong con người mà ra, mới làm cho người ta ra ô uế”.

***

Thấy con không chịu sửa đổi, chìm đắm trong nhậu nhẹt, say sưa tối ngày, cụ bực mình nói sẽ không để lại di chúc cho anh khi mình qua đời. Con dâu nghe được, lòng tham nổi lên, xúi chồng giết mẹ lấy giành lại gia sản. Vậy là chuyện đau lòng, đã xảy ra.

Hận thù, chia rẽ, chiến tranh, đánh đập, tranh giành… tất cả đều phát xuất từ trong tâm trí đen tối, tham lam, ích kỷ, kiêu căng của con người. Đúng như lời Chúa Giêsu nhắc nhở năm xưa “cái từ trong con người mà ra, mới làm cho người ta ra ô uế”.

Xin Chúa chữa lành và biến đổi lý trí, thanh tẩy lương tâm, cõi lòng chúng ta, để luôn có một tâm hồn thánh thiện với những ước muốn lành thánh. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.