Nhặt Thời Gian

Thời gian chầm chậm mà mau
Âm thầm biến đổi trước sau khác thường
Thời gian trôi mãi không ngừng
Năm dài, tháng ngắn, gom từng ngày qua

Xếp qua, xếp lại bốn mùa
Một năm vẫn thế, có gì khác đâu?
Líu lo chim vẫn vui reo
Âm thầm hoa vẫn nở theo từng mùa

Thời gian chầm chậm cứ qua
Hồng ân Chúa vẫn chan hòa ngày đêm
Kiêu sa nên mới vô ơn
Con quên mà Chúa chẳng quên bao giờ

Hằng ngày không khí Chúa cho
Bình thường hơi thở mà là đại ân
Bồi hồi gom góp thời gian
Bao la Tình Chúa vẫn ban từng ngày.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.