Những Khởi Đầu Mới

Khởi đầu một đời mới
Khi được mẹ sinh ra
Khởi đầu niềm vui mới
Khi khóc tiếng oe oe

Khởi đầu một ngày mới
Mở mắt thấy mặt trời
Khởi đầu một tháng mới
Tích tụ nỗi buồn, vui

Khởi đầu một năm mới
Có biết bao ước mơ
Mong thêm khôn, bớt dại
Những toan tính gần, xa

Khởi đầu tinh thần mới
Quyết tâm sống đổi thay
Những trang đời chờ đợi
Cây bút đã cầm tay

Xin được khởi đầu mới
Cùng Hài Đồng Giê-su
Cùng Thánh Mẫu Thiên Chúa
Cùng Đức Thánh Giu-se.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.