Trâu Trầm Tư

Tân niên Tân Sửu khởi đầu
Nhưng vẫn ưu sầu: cô-vid chưa qua!
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Ban cho năm mới thoát ác thù, ác nhân

Con Trâu đứng dáng phân vân
Lặng thầm nhai cỏ mà còn trầm tư
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Ban thêm sức mạnh như là sức trâu

Ban thêm sức sống dồi dào
Khả năng đề kháng mọi điều xấu xa
Mặc dù ma quỷ gian tà
Vẫn thua thế giới thật thà yêu thương

Quỷ là vi-rút rõ ràng
Bởi vì chẳng biết yêu thương là gì
Xin Đức Mẹ, Thánh Giu-se
Đồng hành năm mới, chở che mọi người.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.