Các Thánh Anh Hài – Tử Đạo

Hằng năm tại Bêlem, người ta kỷ niệm lễ chu niên các thánh thơ nhi măng sữa đã chịu khó vì Chúa Kitô dưới thời Hêrôdê. Các thánh Anh Hài dù chưa biết tới gian khổ cuộc sống, đã được tế hiến cho Đấng Cứu Chuộc thế gian. Các ngài tiến về trời trong ánh quang.

Chúa Giêsu  đã đến thế gian  tại Bêlem.  Các đạo sĩ những  người  thông  thái  và  quyền  thế, được ánh sao  mới bất ngờ  xuất hiện báo tin,  đã theo ánh sao đi tìm  Chúa Giêsu.  Họ muốn thờ lạy Người.  Sau một chuyến hành trình dài, họ tới Gierusalem. Nhờ họ, Hêrôđê là vua Giuđa biết rằng: Đấng thiên sai mà các ngôn sứ loan báo đã sinh ra. Ông sợ rằng: Đấng Thiên sai này một ngày kia những đoạt ngôi của mình. Để biết rõ vua Do thái tương lai ở đâu, ông căn dặn các đạo sĩ trở lại Giêrusalem cho ông biết, vì ông cũng muốn bái thờ Người.

Nhưng ông ta đã không gặp các  đạo sĩ nữa.  Bởi vì lúc trở về,  họ đã được báo qua giấc mộng để đi đường khác.  Hêrôđê giận dữ  điên người lên với ý tưởng  là mai kia đứa trẻ này  sẽ làm vua.  Ông truyền lệnh  tàn sát mọi con trẻ dưới  hai tuổi ở Bêlem  và các  vùng phụ cận.  Như thế là Tân vương sẽ bị diệt.

Trong khi thánh Giuse được thiên thần báo trước đã cùng với  Đức Mẹ Maria  và Chúa Giêsu trốn qua Ai Cập thì binh sĩ thi hành của Hêrôđê. Nỗi thất vọng của các bà mẹ không diễn tả nổi. Ngôn sứ Giêrêmia đã nói về họ:

“Tại Rama, người ta nghe thấy tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho ai an ủi bà, vì các con bà không còn nữa” (Gr 31,15-20).

Đối với các trẻ em, đây là vinh quang cao cả. Các ngài đã chết thay cho Con Thiên Chúa, và Chúa Giêsu ban cho các ngài sự sống đời đời.

Trong sách Khải huyền, thánh Gioan chỉ cho thấy các Thánh Anh Hài bao xung quanh tòa Con Chiên Thiên Chúa như là những tâm hồn trong trắng nhất.

Lm Phaolô Phạm Quốc Túy

Nguồn: https://giaophanphucuong.org

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.