Cầu Mẹ Sao Mai

Đời con chẳng có gì dâng
Chỉ là tội lỗi, hoang đàng, kiêu sa
Đêm ngày lắm thứ giằng co
Nhớ quên, quên nhớ, sớm khuya lòng vòng

Xin Sao Mai Mẹ dẫn đường
Cho con cố sống đời thường hẳn hoi
Tâm thành khấn Mẹ Chúa Trời
Chở che, nâng đỡ bước đời con đây

Thời gian nối tiếp tháng ngày
Giúp con hoán cải miệt mài sớm hôm
Hết ngày, hết tháng, hết năm
Cái gì cũng hết, hết luôn đời thường

Xin Sao Mai Mẹ dẫn đường
Cho con biết sống yêu thương chân thành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.