Thường

Đời thường rất bình thường
Nghĩa là không khác lạ
Nhưng khác thường vẫn có
Thậm chí là phi thường

Bình thường như yêu thương
Thông thường như không khí
Nhưng cần thiết, rất quý
Khác thường, không bất thường

Độc ác và bất lương
Là dị thường, khốn nạn
Thói lọc lừa ghê tởm
Là lối sống tầm thường

Nơi Chúa, con cậy trông
Sống trong sạch, ngay thẳng [*]
Giản dị như mưa, nắng
Nhưng không sống tầm thường.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] Tv 25:21 – “Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.