Vá Thơ

Áo quần rách phải vá
Mua mới chẳng có tiền
Vì nghèo nên mới khổ
Đành vá lại áo quần

Thân xác bệnh phải chữa
Tâm hồn cũng vậy thôi
Có bệnh phải điều trị
Hoa héo cần làm tươi

Không có sự thánh thiện
Đừng hy vọng trời cao
Vì không thể thấy Chúa
Đấng chỉ biết thương yêu [1]

Chúa không hề vị nể
Kẻ chức trọng quyền cao
Sang hay hèn cũng thế
Càng lớn càng phạt đau [2]

Sống lâu thì nhiều tuổi
Nhưng chưa chắc khôn ngoan
Phân biệt được phải trái
Người già chưa chắc hơn [3]

Gom góp câu Kinh Thánh
Ghép lại cho thành thơ
Lạy Thiên Chúa chí thánh
Con thấy mình ngu ngơ.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Dt 12:14 – “Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.”

[2] Kn 6:7-8 – “Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè. Sang hay hèn đều do Người tạo tác, đều được Người chăm sóc hệt như nhau, nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt.”

[3] G 32:9 – “Không phải tuổi tác làm cho người ta được khôn ngoan, và chưa chắc người già cả đã phân biệt được phải trái.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.