Cầu Hồn Hợp Xướng

Bản thương ca cầu hồn
Nhớ những người đã khuất
Chưa được hưởng vinh phúc
Phải tẩy cho trắng ngần

Khúc tình ca cầu hồn
Là điệp khúc nhân ái
Cứ lặp đi lặp lại
Xin tha các linh hồn

Bản hợp xướng cầu hồn
Ngân dài tháng Mười Một
Cầu xin Chúa thương xót
Đại xá các linh hồn.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.