Hoa Tình Sắc Thánh

Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Hoa tươi sắc lạ Tháng Mười kính dâng
Hoa Mân Côi kết thành vòng
Năm mươi đóa lạ ướp lòng mến tin

Hoa tình sắc thánh lung linh
Nhiệm mầu hòa quyện Thánh Kinh lạ lùng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng sớm chiều

Cho cơn dịch tễ qua mau
Giải cứu đồng bào thoát khỏi bão giông.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.