Mẹ Ơi

Con gọi hai tiếng Mẹ ơi
Ấm êm huyền diệu ơn trời chứa chan
Bên Mẹ cuộc sống bình an
Dẫu đời nhiều lắm gian nan khốn cùng

Hồn con vẫn mãi tôn sùng
Nhớ lời Mẹ dạy không chùng bước chân
Luôn luôn theo Mẹ xin vâng
Sáng niềm tin kính như vầng trăng đêm

Mân Côi lần chuỗi bên thềm
Mẹ ơi cứu giúp bão miền Trung to
Dân nghèo đầy nỗi lắng lo
Mất người mất của bến đò lao đao

Lòng người đau đớn xuyến xao
Yêu thương chia sẻ biết bao nghĩa tình
Anh em như chính thân mình
Khẩn cầu Mẹ đoái dủ tình ban ơn

Cho người nghị lực nhiều hơn
Đức tin bền vững giữa cơn bão bùng
Kiên tâm cầu nguyện hiệp chung
Tháng mười kính nhớ tôn sùng Mẹ Maria

Mân Côi tràng chuỗi nở hoa
Siêng năng lần hạt vượt qua hiểm nghèo.

BCT

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.