Sám Hối

Lạy Chúa Cả là Vua Lòng Thương Mến
Bây giờ đây con trở lại cùng Cha
Bây giờ đây sức sống đã héo dần
Và thân xác thì quá đầy tội lỗi

Chúa Từ Bi xin đoái thương thứ lỗi
Những ngày xưa phung phí cả cuộc đời
Sống bê tha chẳng nghĩ lúc tàn hơi
Giờ sắp đến lòng con run sợ quá

Tấm thân con trên bước đường lữ thứ
Đã nhiều phen vấp ngã trước tội tình
Và giờ đây hồn xác chẳng trắng trinh
Nghĩ đến Chúa tâm hồn con run sợ

Chúa Từ Bi xin đoái thương thứ lỗi
Cho đứa con phung phí cả cuộc đời
Xin thứ tha, xin đổ xuống từ trời
Ngàn ơn phúc cho đứa con hối cải

Lạy Chúa con là Vua Nguồn Công Thẳng
Xin thương con, xin đừng xử công bình
Xin nhận đây đứa con lắm tội tình
Nay sám hối chạy về Cha Nhân Ái

Lạy Chúa Cả là Vua Nguồn Thương Mến
Xin thương con, xin ấp ủ tình thương
Để cho con được an mạnh lên đường
Về quê thật là quê hằng sống. Amen.

Phạm Thị Ngọ 

Kỷ niệm nằm nhà thương Saint-Paul (1966)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.