Dáng Sồi

Fa-ti-ma đẹp dáng sồi
Ngày mười ba, Mẹ Chúa Trời hiện ra
Hơn trăm năm đã trôi qua
Yêu thương Mẹ đã trao ba lệnh truyền

Đời con vẫn quá yếu hèn
Lệnh truyền đã biết mà quên lãng hoài
Hiên ngang sừng sững dáng sồi
Còn con yếu đuối mảnh đời phàm nhân

Xin cho con biết thành tâm
Xin cho thế giới bình an tháng ngày
Cầu xin Đức Mẹ ra tay
Cho dân Việt biết đổi thay kịp thời

Mười ba đặc biệt Tháng Mười
Mẹ cho biết Mẹ Mân Côi rõ ràng.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.