Chấm Dứt Hận Thù

Theo lý luận người đời, bất cứ điều gì “quá tam bận” đã là cao thượng lắm rồi, vậy mà Phêrô thân thưa lên với Chúa “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?”.

Bảy lần là con số hoàn hảo, số đẹp, số tròn đầy, vì thế, tha thứ đến bảy lần có lẽ là quá đủ theo suy tính loài người. Thế nhưng, đó không phải là số lần mà Thiên Chúa muốn con người đem ra sử dụng, như là mẫu chuẩn trong tương quan, ứng xử với nhau. Chúa đã làm sáng tỏ vấn đề này, khi trả lời cho Phêrô, “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Nghĩa là tha hoài tha mãi, trong tình yêu không có số lần, không có giới hạn, nhưng là “càng nhiều càng ít”, tha thứ bỏ qua lỗi lầm phải được lặp đi lặp lại, là việc làm hằng ngày cho đến khi kết thúc hành trình dương thế”.

Lời Chúa trong sách Huấn ca (Hc 27, 33 – 28, 9), quả là đáng cho các kitô hữu, không chỉ đọc một lần, nhưng là suốt đời, không chỉ đọc cho qua, nhưng là suy gẫm và sống tinh thần ấy trong đời sống thường nhật “Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai.

Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó?.

Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết, và chấm dứt hận thù: hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa, và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác”.

Xin cho mỗi người chúng ta, biết bỏ qua lỗi lầm thiếu xót cho nhau, tha hoài tha mãi, đừng bao giờ nuôi lòng hận thù, ghen ghét lẫn nhau, mà giả như có hận thù, hãy chấm dứt ngay lập tức, để được Chúa khoan hồng thứ tha cho những thiếu xót tội lỗi của chính chúng ta ta. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.