Bước Thu

Thu về dáo dác cuối năm
Lá buồn rơi xuống, chim buồn quên bay
Con người lặng lẽ đắng cay
Ngẩn ngơ lo lắng tháng ngày vụt qua

Thời gian như cũng già nua
Nhạc, thơ khắc khoải – nắng, mưa bồi hồi
Không sao hiểu hết cuộc đời
Nhưng bước con người Chúa vẫn dắt đi [1]

Sáng cười, trưa khóc, tối lo
May lành vẫn có phần cho mỗi người [2]
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Hồng ân Chúa mãi chẳng vơi bao giờ.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Cn 20:24 – “Đức Chúa dẫn dắt từng bước chân con người, nẻo đời mình, phàm nhân sao hiểu hết.”

[2] Cn 13:21b – “Chuyện may lành là phần thưởng của chính nhân.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.