Sinh Nhật Thánh Mẫu

Mẹ ra đời ngày ấy
Con vẫn là hư vô
Được tiền định rồi đấy
Con chưa được sinh ra

Mẹ ra đời kỳ diệu
Theo Ý Chúa nhiệm mầu
Một Nữ Tỳ khiêm hạ
Thành Mẹ Chúa tối cao

Kính mừng sinh nhật Mẹ
Bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Cúi xin Mẹ che chở
Khỏi đại dịch khắp nơi

Xin cầu thay nguyện giúp
Khi chúng con lữ hành
Vượt biển đời khổ cực
Mong về Bến An Lành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.