Cõng Tình

Ngày xưa Mẹ cõng con
Bây giờ con cõng Mẹ
Công ơn Mẹ vô kể
Hiếu tử mong đáp đền

Cả đời Mẹ hao mòn
Vì cho con tất cả
Mẹ chính là phép lạ
Thiên Chúa làm cho con

Xin cảm ơn Mẹ hiền
Dưỡng dục con khôn lớn
Xin Chúa ban phúc ấm
Cho Mẹ luôn bình an.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.