Tự Hủy Hoại

Thiên nhiên là báu vật
Do Thiên Chúa tặng ban
Giúp con người đủ sức
Lữ hành cuộc trần gian

Thiên nhiên là lá phổi
Cho thế giới trong lành
Vì tham lam, sống vội
Nhân loại tự hủy mình

Ác nhân đua tàn phá
Biện hộ đúng quy trình
Ích kỷ theo tuần tự
Kẻ trước rước kẻ sau

Gian ngoa và thủ đoạn
Hủy hoại cả môi sinh
Dám chống lại Thiên Chúa
Đấng quyền phép uy linh

Cúi xin Ngài ngăn chặn
Mọi kế độc, mưu thâm
Lạy Chúa, xin cứu nạn
Thế giới và Việt Nam.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.