Đón Nhận Và Trao Ban

Quá nhiều ơn lành ta nhận được trong cuộc đời, nào là thời gian, sức khoẻ, tiền tài, danh vọng, lòng tốt của tha nhân…. tất cả đều là quà tặng đến từ Thiên Chúa, nhưng …

***

“Đón nhận” và “trao ban” là hai hành động luôn luôn đi đôi với nhau. Chúa Giêsu căn dặn các tôn đồ và cả chúng ta hôm nay nữa, “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”.

Quá nhiều ơn lành ta nhận được trong cuộc đời, nào là thời gian, sức khoẻ, tiền tài, danh vọng, lòng tốt của tha nhân….tất cả đều là quà tặng đến từ Thiên Chúa, ta cũng phải biết đáp đền tình yêu ấy bằng cách cho đi nhưng không, quảng đại phục vụ và trao ban vô vị lợi.

Nhạc mẫu của Phêrô bị sốt nặng, Chúa đến chữa lành căn bệnh của bà. Khi được bình phục, bà đã chỗi dậy, dọn tiệc thiết đãi Chúa và các môn đệ của Ngài. Chắc chắn hành động của bà rất đẹp lòng Chúa, làm ơn chẳng bao giờ Chúa đòi ta phải trả ơn, nhưng nhận ơn phải biết đền ơn để tiếp tục sinh ơn. Đó là mẫu gương và lời nhắc nhở cho mỗi người hôm nay.

Có quá nhiều ơn lành của Chúa trao ban, nhưng con người không biết đáp đền, trái lại còn quay lưng chống đối Ngài. Có quá nhiều điều ta nhận lãnh từ Chúa và tha nhân, chỉ biết đón nhận, nhưng không biết đáp đền, trao ban.

Xin Chúa giúp ta nhận ra những ơn lành Chúa trao ban, nhận lãnh với tất cả lòng tri ân cảm mến, ra sức đáp đền sao cho cân xứng với hồng ân, bằng cách dấn thân và trao ban không biết mệt mỏi. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.