Đưa Đón Thời Gian

Chị Tám chuẩn bị đi
Đón Anh Chín về tới
Tháng cũ và tháng mới
Cứ luân phiên rạch ròi

Dòng thời gian chảy xuôi
Không bao giờ chảy ngược
Cũng không thể biết trước
Ngày mai và tương lai

Có cái đúng, cái sai
Nhưng thời gian vẫn vậy
Có khôn và có dại
Bắt đầu ngay lúc này

Đua nhau xây tượng đài
Mặc nhiều nơi nghèo khổ
Thời gian vẫn như thế
Theo Ý Chúa an bài

Thời gian ngắn hay dài
Do mình nghĩ như thế
Nhưng hình tượng Thiên Chúa
Trong tâm hồn ra sao?

Đón sáng để vào chiều
Đưa chiều để vào tối
Xin Thiên Chúa dẫn lối
Xin Đức Mẹ chở che.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.