Suối lệ tin yêu

Trên bờ mi còn tuôn tràn suối lệ
Mônica – người mẹ thật tuyệt vời
Trọn một đời luôn tín thác ơn trời
Dù bể dâu vẫn kiên trung vững bước.

Trong tin yêu, mẹ đã hoán cải được
Augustinô biết quay gót trở về
Cùng người chồng thoát khỏi chốn u mê
Về bên Chúa trong hoan ca trìu mến.

Nhân đức mẹ sáng ngời niềm cậy mến
Một trái tim hằng mở rộng thương yêu
Từng lời kinh, câu nguyện gẫm sớm chiều
Để gia đình nên an lành trong Chúa.

Ân tình mẹ mãi dâng trào chan chứa
Mônica, thánh nữ đẹp sáng ngời
Một tấm gương chiếu tỏa đến ngàn đời
Cho những ai, bậc làm cha làm mẹ.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.