Gương Kiên Trì

Người bạn của Thánh Giá
Là Thánh Mo-ni-ca
Suốt cuộc đời đẫm lệ
Đau khổ bám bốn mùa

Nữ nhi mà mạnh mẽ
Âm thầm chịu đựng chồng
Cả bà mẹ chồng nữa
Chịu đựng thêm đứa con

Khiêm nhường bỏ mọi sự
Luôn tin tưởng trong lòng [*]
Dù gặp mọi nghịch cảnh
Quyết tâm không đầu hàng

Gương kiên trì ngời sáng
Mo-ni-ca thành tâm
Đời buồn nhưng không nản
Vững tin Chúa uy quyền

Lời cầu nguyện liên lỉ
Xin hoán cải gia đình
Mọi người đều trở lại
Mo-ni-ca thỏa tình.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] “Đứa con của nước mắt sẽ không hư mất.” – Thánh Ambrôsiô nói với Thánh Monica.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.