Kính Mừng Nữ Vương

Chúng con là những tội nhân
Nhưng yêu mến Mẹ thành tâm phận người
Tháng ngày gian khổ tả tơi
Luôn cần có Mẹ suốt đời nhân gian

Cầu xin che chở, ủi an
Đỡ nâng, dìu dắt ngày đêm lữ hành
Ngăn cơn đại dịch hoành hành
Cho con cái được an bình, Mẹ ơi!

Nữ Vương thương xót loài người
Cầu xin ngăn chặn sóng đời bủa vây
Thần dân là chúng con đây
Xin thương nguyện giúp cầu thay không ngừng.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.