Cung Cầu Nhịp Nguyện

“Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” (Mc 14:38; Lc 22:40)

Phải cầu nguyện chăm chỉ
Dù sáng, trưa, chiều, đêm
Phải cầu nguyện liên lỉ
Cả khi vui, lúc buồn

Phải cầu nguyện bền bỉ
Theo Thánh Ý Chúa Trời
Cầu nguyện không ích kỷ
Ý riêng phải bỏ thôi

Phải cầu nguyện không nghỉ
Dù Chúa chưa nhậm lời
Phải cầu nguyện hoan hỉ
Miên man suốt cả đời

Cầu nguyện khi có thể
Cả lúc đang bận làm
Cần thì cứ năn nỉ
Cứ khóc lóc, than van

Đêm ngày cứ thầm thĩ
Chân thanh và kiên trì
Nhưng không nên rên rỉ
Cứ lải nhải vu vơ

Đừng đòi cho đúng ý
Chúa biết ai cần gì
Cầu nguyện trong lặng lẽ
Hồng ân sẽ diệu kỳ

Cầu nguyện rất chí lý
Hóa thành vĩ đại ngay [*]
Đơn sơ và khiêm hạ
Cuộc đời sẽ đổi thay.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] “Chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện.” (André-Marie Ampère, 1775-1836)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.