Vần I

Chỉ vì cô-vi
Mà phải cách ly
Để tránh hiểm nguy
Kẻo phải chia ly

Nó bé tí ti
Chẳng nhìn thấy chi
Nhưng nó vẫn đi
Khiến người sầu bi

Bộ phim cô-vi
Nhiều tập lâm ly
Nhìn ai cũng nghi
Vì sợ hiểm nguy

Này hỡi cô-vi
Bao giờ chết đi?
Tập cuối ly kỳ
Cái chết cô-vi

Cứ mặc kệ cô-vi
Nó sẽ phải chết đi
Vì có Chúa từ bi
Tín nhân chẳng sợ chi.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.