Sóng Ác

Biển luôn có sóng vỗ hoài
Sóng ngắn, sóng dài, sóng nhỏ, sóng to
Cuộc đời cũng chẳng như mơ
Sóng đau, sóng khổ, sóng lo, sóng buồn

Sóng nào cũng dữ vô ngần
Vỗ xác, vỗ hồn, vỗ suốt ngày đêm
Quỷ ma rình rập ngay bên
Phải luôn tỉnh thức, chớ quên bao giờ

Sóng cô-vít vỗ sớm khuya
Con người khốn khổ bốn mùa khắp nơi
Những con sóng ác vỗ đời
Ngả nghiêng ngày tháng, tơi bời thời gian

Ngồi yên mà chẳng bình an
Nhìn thân xác tĩnh mà tâm động hoài
Giống như thuyền vượt biển khơi
Phải luôn cố gắng, chẳng ngơi lúc nào

Tay chèo nối tiếp tay chèo
Thầm cầu xin Chúa ban nhiều hồng ân
Gia tăng sức lực xác thân
Gia tăng tín lực suốt đêm suốt ngày

Vượt qua mọi sóng đời này
Giúp nhau chân thật, chung tay đỡ đần.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.