Nhịp Buồn

Đêm nghe tí tách mưa rơi
Nghe như tiếng khóc chơi vơi nhân trần
Tiếng đêm day dứt nỗi buồn
Nỗi buồn chân thật, buồn hơn nỗi sầu

Nhịp buồn có trước, có sau
Khởi từ sự ác kèm theo gian tà
Ác nhân là quỷ, là ma
Tham lam, hèn hạ, mưu mô hại đời

“Cái Tôi” là thứ quá tồi
Vì tồi mà tội, mười mươi rõ ràng
Người thành tâm sống đàng hoàng
Không tham, không ác, biết thương mọi người

Máu nào cũng đỏ thắm tươi
Nhưng hai loại máu rạch ròi, phân minh
Đỏ màu ác, đỏ yêu tinh
Đỏ màu thiện, đỏ ân tình Giê-su

Nhịp buồn tí tách đêm khuya
Như lời kinh nguyện thiết tha khấn cầu
Xin Thiên Chúa, Đấng tối cao
Cứu qua đại dịch thương đau gian trần.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.