Chỉ nơi Chúa

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu vô tận
Một tình yêu luôn rộng lượng hải hà
Một tình yêu mãi trác tuyệt câu ca
Một tình yêu lấy chi mà sánh ví.

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu hoàn mỹ
Đã từ trời khiêm hạ xuống gian trần
Đã chết đi, để chuộc tội thế nhân
Thập Giá kia muôn đời vẫn sáng ngần.

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu sâu lắng
Ân tình Ngài trải rộng niềm xót thương
Mãi bên con trên muôn nẻo dặm trường
Dắt dìu con bằng chính Lời Hằng Sống.

Chỉ nơi Chúa nguồn tình yêu lay động
Gọi trong con mau sống tình mến thương
Sống hy sinh, phụng vụ trọng khiêm nhường
Theo chân Chúa trên con đường khổ giá.

Ôi, Tình Chúa mãi hoài mênh mông quá!
Một đời con đầy hoan hỷ an vui
Niềm cậy trông có Chúa luôn rạng ngời
Xin chọn Ngài tất cả là gia nghiệp.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.